[ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ] – ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์จัดโครงการส่งเสริมการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระยะ 1) วันที่ 4 เมษายน 2561

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

—–
วันที่ 4 เมษายน 2561ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มบส. นำโดย รศ.ดร.สาธิต โกวิทวที คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการ ส่งเสริมการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระยะ 1)
—–
โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
—–

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#scienceandtechnology
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
#bansomdejchaoprayarajabhatuniversity

E-mail : sci.bsru@gmail.com
Website : sci.bsru.ac.th
Facebook Fanpage :BSRU.science

:: BSRU News ::