“บริจาคโลหิต ช่วยเหลือชีวิต สร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ให้”

“บริจาคโลหิต ช่วยเหลือชีวิต สร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ให้”

สำนักกิจการนักศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ธนาคารเลือด โรงพยาบาลศิริราช
จัดโครงการ บริจาคโลหิต ช่วยเหลือชีวิต สร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ให้
ครั้งที่12

ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 09.00- 15.00 น.
ณ อาคาร 1 ชั้น 4

สำหรับนิสิตที่เข้าร่วมบริจาคโลหิต จะได้รับสิทธิ์ 1 กิจกรรม
และนิสิตที่กู้ กยศ. กรอ. จะได้รับชั่วโมงจิตอาสา 3 ชั่วโมง
(ยกเว้นผู้ไม่ผ่านการตรวจเลือด ได้ 1 ชั่วโมง)
รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-2473-7000 ต่อ 1300

#BSRUNewsupnext โครงการ บริจาคโลหิต ช่วยเหลือชีวิต สร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ให้ ครั้งที่ 12
#BSRUNews

:: BSRU News ::