ประกาศ งดการเรียนการสอน จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประกาศ งดการเรียนการสอน จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 -ศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เนื่องจากสำนักราชเลขาธิการ ได้กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559

กำหนดชดเชยการเรียนการสอน
http://mis.bsru.in.th/…/Download/file…/calendar2560-2etc.pdf

—————
#BSRUAnnouncement ประกาศ งดการเรียนการสอน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา #BSEUNews

:: BSRU News ::