ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา “พระอาทิตย์ชิงดวง”

โหลดใบสมัครได้ที่ http://culture.bsru.ac.th/wp-content/uploads/2017/11/2018-01-15-จดหมายเชิญประกวดและหลักเกณฑ์.pdf

:: BSRU News ::