(เพิ่มเติม) สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน (ศูนย์ภาษา) ประกาศแจ้งนักศึกษาที่ยังไม่ได้ทำการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ “CEFR”

 

ประกาศรายชื่อ
สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน (ศูนย์ภาษา)
ประกาศแจ้งนักศึกษาที่ยังไม่ได้ทำการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ
“CEFR”
—–
สอบในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560
เวลา 14.00 – 16.00 น
ณ อาคาร 10 สำนักคอมพิวเตอร์
—–
1.ตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ : www.bsru.ac.th และ http://ili.bsru.ac.th
2.ยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมทดสอบด้วยตนเอง ที่ศูนย์ภาษา อาคาร 11 ชั้น 4
หรือโทร 0-2473-7000 ต่อ 1742 ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
—–
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และห้องสอบ ได้ที่เว็บไซต์ : www.bsru.ac.th และ http://ili.bsru.ac.th
ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
—–
**แต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบในการเข้าทดสอบ CEFR นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าร่วมทดสอบในวัน และเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปิดสอบอีกครั้งในเดือน สิงหาคม 2561
—–
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-2473-7000 ต่อ 1742

#BSRUAnnouncement แจ้งนักศึกษาที่ยังไม่ได้ทำการทดสอบ CEFR #BSRUNews

:: BSRU News ::