📌 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 2561  มีหลักสูตรมากกว่า 60 หลักสูตร

 

📌 = อัพเดทประกาศใหม่

 

 📌 TCAS 5/2 📌

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS) รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ครั้งที่ 2ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ดำเนินการ ดังนี้
—–
ศึกษารายละเอียดและที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนมารายงานตัว
ตรวจสอบผลการคัดเลือก ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th/ เมนูผลการสมัคร
—-
กำหนดการรายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน
วันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2561
เวลา 9.00 – 15.00 น.
ณ ห้อง EDUROAM อาคาร 10 ชั้น 1
—-
แยกคณะ ดังนี้
รายงานตัววันที่ 2 สิงหาคม 2561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
รายงานตัววันที่ 3 สิงหาคม 2561
คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยการดนตรี
– – –
***ลิงก์สำรองในการเข้าระบบhttp://mis.bsru.in.th/registrar/apphome.asp

 

ติดตามข่าวการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ : bsru.me/tcas2561


 

 📌 ภาคพิเศษ 📌

เปิดแล้ววันนี้ !! การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบ 2
—-
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบ 2
—-
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2561
—-
สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561
—-
ตรวจสอบรายละเอียดการรับสมัคร
สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th


 

TCAS 5/1

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ครั้งที่ 1

———

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการ ดังนี้

———
รับยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th เมนูผลการสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
———
ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) ที่เว็บไซต์ : https://app.cupt.net/tcas/clearing.php
ตั้งแต่วันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2561
———
รายงานตัว วันที่ 17 -18 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-15.00 น.
———
ตรวจสอบผลการสมัครและรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th

Link รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : http://mis3.bsru.ac.th/registrar/Download/file_download/2561-5-1-pass.pdf


 

TCAS 3/1 & 3/2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา
รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน (TCAS 3/1 และ 3/2)
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการ ดังนี้
—-
ศึกษารายละเอียดและที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนมารายงานตัว
ตรวจสอบผลการสมัครและรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th
—-
กำหนดการรายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน
วันที่ 17 -18 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-15.00 น. ตามรายละเอียด ดังนี้

รายงานตัววันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยการดนตรี

รายงานตัววันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
—-
URL ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก: http://mis3.bsru.ac.th/registrar/Download/file_download/2561-3-passall.pdf
—-
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจหลักของมหาวิทยาลัย


 

TCAS 4

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 4 Admissionsให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา ดังนี้
—-
ศึกษารายละเอียดและที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนมารายงานตัว ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ฯ ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th
—-
กำหนดการรายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน
วันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2561
เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ ห้อง EDUROAM อาคาร 10 ชั้น 1

* รายงานตัวแยกคณะ ดังนี้
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 : คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


 

ทุนการศึกษา

 **ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อทุนการศึกษา รายละเอียด
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) ค่าเล่าเรียน 14,000 บาท  ค่าครองชีพ 26,400 บาท/ปี
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ค่าเล่าเรียนตามที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน  ค่าครองชีพ 26,400 บาท/ปี
มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า 8,000 บาท/ปี
มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล 12,000 บาท/ปี
มูลนิธิช่วยเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมาคมศิษย์เก่าปทุมคงคา 8,000 บาท/ปี
มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง 30,000 บาท/ปี
ทุนเฉลิมราชกุมารี 27,000 บาท/ปี
บริษัท ๕๕๕ บางกอก จำกัด 100,000 บาท
มูลนิธิสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ทุนประเภทเรียนดี ทุนละ 5,000 บาท / ทุนประเภทกีฬาเด่น ทุนละ 5,000 บาท / ทุนประเภทบำเพ็ญประโยชน์ ทุนละ 5,000 บาท
มูลนิธิอาจารย์จรูญ  วงศ์สายัณห์ จำนวน 5 ทุนๆละ 5,000 บาท
มูลนิธิ ๑๐๐ ปี การฝึกหัดครูไทย จำนวน 5 ทุนๆละ 6,000 บาท
กองทุน ๙๙ ปี ครุศาสตร์บ้านสมเด็จ จำนวน 5 ทุนๆละ 5,000 บาท
ทุนการศึกษาร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำกัด จำนวน 5 ทุนๆละ 10,000 บาท
กองทุน “ผศ.ชนิดา  สุวรรณรัตน์”
มูลนิธิชูธง  ศิลปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ทุนผู้มีผลการเรียนสูงสุดของสาขาวิชา)

 

  


 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 2561  มีหลักสูตรมากกว่า 60 หลักสูตร ดังนี้

**ติดตามข่าวสาวของแต่ละสาขาวิชาผ่าน Facebook Fanpage ตามลิงค์ด้านล่าง**

 

คณะครุศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาการจัดการวิทยาลัยการดนตรี

ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา(ศศ.บ.)
จิตวิทยา(ศศ.บ.)
 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา(ศศ.บ.)

ระดับปริญญาตรี (5 ปี) ภาคปกติ
 การประถมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี)
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 5 ปี)
 ศิลปศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
 พลศึกษา (ค.บ. 5 ปี)

ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
 การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (อส.บ.)
•  การแพทย์แผนไทย(พท.บ.)
 เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร(วท.บ.)
คณิตศาสตร์(วท.บ.)
 เคมี(วท.บ.)
 เคมีอุตสาหกรรม(วท.บ.)
 จุลชีววิทยา(วท.บ.)
ชีววิทยา(วท.บ.)
 เทคนิคการแพทย์(วท.บ.)
 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์(วท.บ.)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ.)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
 ผู้ประกอบการอาหาร(บธ.บ.)
 ฟิสิกส์(วท.บ.)
วิทยาการคอมพิวเตอร์(วท.บ.)
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(วท.บ.)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม(วท.บ.)
วิศวกรรมการผลิตและออกแบบแม่พิมพ์(วศ.บ.)
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต(วศ.บ.)
 สาธารณสุขศาสตร์(ส.บ.)
 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(วท.บ.)
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(วท.บ.)
 แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย(วท.บ.)
นวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน(วท.บ.)

ระดับปริญญาตรี (5 ปี) ภาคปกติ
•  คณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี)
เคมี (ค.บ. 5 ปี)
 คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
 ฟิสิกส์ (ค.บ. 5 ปี)
ชีววิทยา (ค.บ. 5 ปี)

ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ดนตรีตะวันตก(ดศ.บ. 4 ปี)
 ดนตรีไทย(ดศ.บ. 4 ปี)

ระดับปริญญาตรี (5 ปี) ภาคปกติ
 ดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ. 5ปี)
 ดนตรีไทยศึกษา(ค.บ. 5 ปี)


ติดตามข่าวการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ : bsru.me/tcas2561
——
#BSRUAnnouncement
มาเป็นครอบครัวบ้านสมเด็จด้วยกันนะครับ
#บ้านแห่งความสำเร็จ #บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

:: BSRU News ::