บริจาคโลหิต ช่วยเหลือชีวิต สร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ให้

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

“เตรียมร่างกายให้พร้อม ก่อนบริจาคโลหิต”
BSRU News มีวิธีเตรียมร่างกายให้พร้อม ก่อนไปบริจาคโลหิตมาฝาก…
“บริจาคโลหิต ช่วยเหลือชีวิต สร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ให้”

สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ร่วมกับ ภาควิชาเวชศาสตร์ธนาคารเลือด โรงพยาบาลศิริราช
จัดโครงการ บริจาคโลหิต ช่วยเหลือชีวิต สร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ให้
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 10

ในวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560
เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ หอประชุม อาคาร 1 ชั้น 4

สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมบริจาคโลหิต จะได้รับสิทธิ์ 1 กิจกรรม
และนักศึกษาที่กู้ กยศ. กรอ. จะได้รับชั่วโมงจิตอาสา 3 ชั่วโมง
(ยกเว้นผู้ไม่ผ่านการตรวจเลือด ได้ 1 ชั่วโมง)

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-2473-7000 ต่อ 1300

#BSRURecentNews วิธีเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนไปบริจาคโลหิต #BSRUNews

ในภาพอาจจะมี ข้อความ
ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ
ในภาพอาจจะมี ข้อความ

:: BSRU News ::