มบส. จับมือ จุฬาฯ ใช้โปรแกรม “อักขราวิสุทธิ์” ตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม

มบส. จับมือ จุฬาฯ ใช้โปรแกรม “อักขราวิสุทธิ์” ตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม

วันที่ 21 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย รศ.ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ รองอธิการบดี และคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) “การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โปรแกรม “อักขราวิสุทธิ์” เป็นการเข้าถึงฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ วารสารทางวิชาการ และรายงานวิจัย ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมไปถึงบทความจากเว็บไซต์วิกิพีเดีย ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัยที่ร่วมลงนามความร่วมมือฯ และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตรวจสอบงานเขียนเพื่อค้นหาข้อความที่อาจจะเป็นการลอกเลียนผลงานผู้อื่นด้วยฐานข้อมูลทางวิชาการขนาดใหญ่

#BSRURecentNews มบส. จับมือ จุฬาฯ ใช้โปรแกรม “อักขราวิสุทธิ์” ตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม
#BSRUNews

ในภาพอาจจะมี 18 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความ

:: BSRU News ::