ขอปิดระบบสารสนเทศ ERP และ MIS เป็นการชั่วคราว

20150923_shutdown

ขอปิดระบบสารสนเทศ ERP และ MIS เป็นการชั่วคราว

ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 (เวลา 17.00 น.)

ถึง วันอาทิตย์ 27 กันยายน 2558 เปิดใช้งานระบบวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ  ที่นี้

:: BSRU News ::