ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วม “ระบบการประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน”

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วม
“ระบบการประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน”

เว็บไซต์ : http://pa.bsru.ac.th/

ระหว่างวันที่ 10 – 25 กรกฎาคม 2560

(ใช้รหัสประจำตัว และรหัสผ่าน จากระบบ MIS/ERP ในการเข้าใช้ระบบ)

 

คู่มือการใช้งานระบบ

:: BSRU News ::