บทสัมภาษณ์ อาจารย์เอกราช วรสมุทรปราการ (สาขาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย) ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)

คอลัมน์ : Marketing สัมภาษณ์อาจารย์เอกราช วรสมุทรปราการ อาจารย์ประจำสาขาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกี่ยวกับผลงานการออกแบบตัวละครประจำจังหวัดของประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)

ขอบคุณข่าวจาก : หนังสือพิมพ์ Nikkei วันที่ 17 มิถุนายน 2560

#BSRURecentnews คอลัมน์ : Marketing สัมภาษณ์อาจารย์เอกราช วรสมุทรปราการ #BSRUNews

:: BSRU News ::