คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษา “รหัส 60” เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษา “รหัส 60”
เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560
เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ อาคาร 27 ชั้น 4 ห้อง 2704A

#BSRUUpnext พิธีปฐมนิเทศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ #BSRUNews

 
ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

:: BSRU News ::