ร่วมกันกันตรวจสอบความปลอดภัย ก่อนหยุดสงกรานต์

{Announcement}
ร่วมกันกันตรวจสอบความปลอดภัย ก่อนหยุดสงกรานต์
เนื่องจากวันที่ 13 – 17 เมษายน 2560 เป็นวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ขอให้ตรวจสอบความปลอดภัย หรือป้องกันระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า และเครื่องใช้ทุกประเภท ว่าได้ทำการปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยหรือการสูญหายของทรัพย์สินของท่าน ด้วยความห่วงใยจาก BSRU News

#BSRUAnnouncement ร่วมกันกันตรวจสอบความปลอดภัย ก่อนหยุดสงกรานต์ #BSRUNews

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

:: BSRU News ::