มบส. จัดพิธีปลงผมนาค และพิธีทำขวัญนาค ในงาน “อุปสมบทหมู่ราชภัฏ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล”

มบส. จัดพิธีปลงผมนาค และพิธีทำขวัญนาค ในงาน “อุปสมบทหมู่ราชภัฏ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล”

วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2560 ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ พิธีปลงผมนาค และพิธีทำขวัญนาค ในงาน “อุปสมบทหมู่ราชภัฏ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล” ในเวลา 09.00 น. จัดพิธีขอขมา และปลงผมนาค ณ สนามบาส โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ โดย รศ.ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี และ เวลา 13.00 น. จัดพิธีทำขวัญนาค ณ อาคาร 27 ชั้น 4 โดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานในพิธี ประกอบพิธีทำขวัญนาคโดย คุณชินกร ไกรลาศ ศิลปินแห่งชาติ

ภาพโดย : สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

#BSRURecentNews มบส. จัดพิธีปลงผมนาค และพิธีทำขวัญนาค ในงาน “อุปสมบทหมู่ราชภัฏ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล” #BSRUNews

:: BSRU News ::