ตรวจสอบรายชื่อ นิสิต นักศึกษา ที่ยังไม่ได้ถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

นิสิต นักศึกษา ที่ยังไม่ได้ถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เพื่อขอรับเอกสารนำไปใช้แสดงหลักฐานขอถ่ายรูป
ที่งานเทคโนโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 2 ขั้น 1)
ภายในวันที่ 29-30 กันยายน 2558 
News Templete
>> คลิ๊กที่นี่เพื่อตรวจสอบรายชื่อ <<


:: BSRU News ::