ห้ามพลาด !!!ข่าวดีสำหรับแฟนพันธุ์แท้ของห้องสมุด กับกิจกรรมที่หลายคนชื่นชอบ และกิจกรรมนำชมห้องสมุดสำหรับนิสิต นักศึกษาใหม่ พร้อมรับของที่ระลึก

1

2

ห้ามพลาด !!!ข่าวดีสำหรับแฟนพันธุ์แท้ของห้องสมุด กับกิจกรรมที่หลายคนชื่นชอบ
และกิจกรรมนำชมห้องสมุดสำหรับนิสิต นักศึกษาใหม่ เริ่ม ม.ค.-มีค.60 พร้อมรับของที่ระลึก

 
 

:: BSRU News ::