สถาบันภาษา เปิดห้อง MINI THEATER ให้นักศึกษาเข้าชมภาพยนตร์

สถาบันภาษา เปิดห้อง MINI THEATER ให้นักศึกษาเข้าชมภาพยนตร์

ทุกวันพุธ เวลา 14.30 – 16.30 น.

เริ่มฉายวันพุธที่ 9 กันยายน 2558 เป็นต้นไป

**นักศึกษาที่เข้าชม สามารถบันทึกกิจกรรม ของสำนักกิจการนักศึกษา

20150902_minitheater

:: BSRU News ::