กำหนดการชำระค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 / 2559

ป้ายประกาศค่าเทอม

***ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2559***

ช่วงกำหนดชำระเงิน : 26 ก.ค. 2559 – 29 ส.ค. 2559

ชำระได้ที่ :
ธ.ไทยพาณิชย์ฯ
ธ. กรุงเทพฯ
บ.เคาน์เตอร์เซอร์วิสฯ
ทุกสาขาทั่วประเทศ

ช่วงวันที่ชำระค่าลงทะเบียนพร้อมค่าปรับที่กองคลัง (วันละ 20 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท) : 30 ส.ค. 2559 – 23 ก.ย. 2559

ช่วงวันที่ชำระค่าลงทะเบียนพร้อมค่าปรับที่กองคลัง 500 บาท : 24 ก.ย. 2559 – 28 ก.ย. 2559

****วันที่ 29 ก.ย. 2559 หากมิได้ชำระการตามกำหนด นิสิต – นักศึกษาจะต้องดำเนินเรื่องรักษาสภาพ(พักการเรียน)ในภาคเรียนนี้****

เอกสารประกาศ
http://financebsru.bsru.ac.th/doc/ประกาศมหาวิทยาลัย/กำหนดการชำระค่าเทอม%201-2559.pdf

หลักฐานในการชำระเงิน : ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนเรียน
สามารถพิมพ์ได้จาก http://mis.bsru.ac.th

หากไม่ทราบขั้นตอนการพิมพ์ ให้คลิกที่นี่ http://financebsru.bsru.ac.th/doc/ประกาศทั่วไป/ขั้นตอนการพิมพ์ใบแจ้งค่าเทอม.pdf

เอกสารในการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร(สำหรับข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://financebsru.bsru.ac.th/download.php?s_type=1&s_word=การเก็บเงิน

:: BSRU News ::