ขอเรียนเชิญรองคณบดีฝ่ายวางแผน/รองผู้อำนวยการสำนักฝ่ายวางแผน ประชุมเครือข่ายนักวางแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 3/2559

ประชุมเครือข่าย ครั้งที่3_59 - Copy

มบส.    กองนโยบายและแผน  สำนักงานอธิการบดี

ขอเรียนเชิญรองคณบดีฝ่ายวางแผน/รองผู้อำนวยการสำนักฝ่ายวางแผน “ประชุมเครือข่ายนักวางแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 3/2559”
วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2559   เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

——————————————————————-
ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของกองนโยบายและแผนได้ที่
Website : http://plan.bsru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/planBSRU
สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-473-7000 ต่อ 1400

:: BSRU News ::