รับชม คลิปย้อนหลัง การประชุมและรับฟัง การชี้แจง ยุทธศาสตร์การวิจัย และกรอบการวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอขอทุนวิจัยและนวัตกรรม ด้าน ววน.ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เปิดรับทุน ตั้งแต่วันที่ 8-20 กันยายน 2566

ขอเชิญ นักวิจัย คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับชม คลิปย้อนหลัง การประชุมและรับฟัง การชี้แจง ยุทธศาสตร์การวิจัย และกรอบการวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอขอทุนวิจัยและนวัตกรรม ด้าน ววน.ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เปิดรับทุน ตั้งแต่วันที่ 8-20 กันยายน 2566 (ผ่านระบบ NRIIS) ผ่านระบบ Zoom วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ชมคลิปย้อนหลัง https://link.bsru.ac.th/vdoFF68
ลิงก์ สไลด์นำสนอและข้อมูลเอกสารประกอบการขอทุน FF68 https://link.bsru.ac.th/ff68slides
และผ่านเว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา https://research.bsru.ac.th
#สถาบันวิจัยและพัฒนา #ทุนววนประเภทFundamentalFundปี2568 #เปิดรับทุน