ประกาศ

ขั้นตอนการรับทุนการศึกษา

  • ทุนผลการเรียนสูงสุดของสาขาภาคเรียนที่ 2/2565

  • ทุนสนับสนุนโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2564

สิ่งที่นักศึกษาทุนจะต้องมีก่อนดำเนินการยืนยันข้อมูล

1. E-mail ของนักศึกษาที่เป็น  รหัสนักศึกษา@O365.bsru.ac.th 2. สำเนาบัตรประชาชนโดยการเซฟไฟล์เป็นรูปภาพ เพื่ออัพโหลดในการยืนยันข้อมูล 3. บัญชีธนาคารโดยผูกกับพร้อมเพย์บัตรประชาชนเท่านั้น

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ดังนี้ (หากนักศึกษาได้มากกว่า 1 ทุนโปรดตรวจรายชื่อทุกหัวข้อ)

โปรดลงชื่อภายในวันที่  12 – 22 กันยายน 2566 นี้ หากไม่ดำเนินการจะถือว่าขอสละสิทธิ์ไม่ประสงค์ขอรับทุน

      1. ทุนผลการเรียนสูงสุดของสาขาภาคเรียนที่ 2/2565

ประกาศมหาลัยทุนผลการเรียนสูงสุด 2/2565 คลิกที่นี่   รายชื่อนักศึกษาทุน หากตรวจสอบแล้วพบรายชื่อ ให้เข้าสู่ Link ด้านล่าง Login โดยใช้อีเมล รหัสนักศึกษา@o365.bsru.ac.th เพื่อดำเนินการยืนยันข้อมูล https://link.bsru.ac.th/q0i  หรือ QR Code  เปิดรูปภาพ ———————————————————————————————————————-

      2. ทุนสนับสนุนโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2564

ประกาศทุนสนับสนุนโรงเรียน 2564 คลิกที่นี่   รายชื่อนักศึกษาทุน หากตรวจสอบแล้วพบรายชื่อ ให้เข้าสู่ Link ด้านล่าง Login โดยใช้อีเมล รหัสนักศึกษา@o365.bsru.ac.th เพื่อดำเนินการยืนยันข้อมูล https://link.bsru.ac.th/q0n  หรือ QR Code  เปิดรูปภาพ

———————————————————————————————————————-