สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมแสดงความยินดี ผศ.ดร.ปัทมา วัฒนพานิช นักวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เข้ารับเกียรติบัตรจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “ผลงานนวัตกรรมรูปแบบอาหารมุสลิมฟิวชั่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมคลองบางหลวง” ระหว่างวันที่ 11-16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการประกวดนวัตกรรมการยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้งานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 6 (Bricc Festival 2023) ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา