นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ สวพ. มบส. สำรวจพื้นที่ ชุมชนย่าน “กะดีจีน” พัฒนาต้นทุนทางวัฒนธรรม ภายใต้โครงการวิทยสถานเพื่อการพัฒนาพื้นที่ “ธัชภูมิ”
ผศ.ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีมนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดำเนินการวิจัยชุมชนย่าน “กะดีจีน” เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร สำรวจประเด็นวิจัยด้านวัฒนธรรม ภายใต้หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง (อปท.) ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ลานกิจกรรมใต้สะพานอนุทิน แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร