ขอเชิญร่วมกิจกรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์บ้านสมเด็จฯ ประจำปี ๒๕๖๖ “รื่นเริงเถลิงศกใหม่ สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจสู่สากล”

กิจกรรมการประกวดหนูน้อยสงกรานต์ บ้านสมเด็จฯ

ชิงเงินรางวัล ๑๔,๐๐๐.- บาท รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๗ เม.ย. ๖๖ รับจำนวนจำกัด

ดาวน์โหลด หลักเกณฑ์ ใบสมัคร หนูน้อยสงกรานต์ : คลิก
วันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

ณ ลานกิจกรรม ชั้น ๑ อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และสภาวัฒนธรรมเขตธนบุรี

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เว็บไซต์ : http://culture.bsru.ac.th/
เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/culture.bsru
โทรศัพท์ ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐