ขอเชิญร่วมกิจกรรม สงกรานต์บ้านสมเด็จฯ ประจำปี ๒๕๖๖ “รื่นเริงเถลิงศกใหม่ สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจสู่สากล”

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน

วันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ. ลานอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

– พิธีถวายภัตตาหารเช้า พระสงฆ์ จำนวน ๒๙ รูป
– พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
– พิธีสงฆ์ และตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง
– สรงน้ำพระพุทธรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราช สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ รดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโสและผู้บริหาร

เวลา ๑๒.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรมชั้น ๑ อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– กิจกรรมการประกวดหนูน้อยสงกรานต์ บ้านสมเด็จฯ

จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และสภาวัฒนธรรมเขตธนบุรี
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เว็บไซต์ : http://culture.bsru.ac.th/
เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/culture.bsru
โทรศัพท์ ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐