MOU สาขาวิชาภาษาจีน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชิงเต่า ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ระยะเวลาเริ่ม : 26/03/2561 (สัญญาห้าปี)

สิ้นสุด : 26/03/2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –