กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ ประจำปี ๒๕๖๖ “วันเพ็ญเดือนสิบสอง ลอยกระทงรักษ์โลก” ขอเชิญร่วมกิจกรรม – การแข่งขันประดิษฐ์กระทง – การประกวดนางนพมาศบ้านสมเด็จฯ ชิงเงินรางวัล ๘๒,๐๐๐ บาท วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมเขตธนบุรี ดาวน์โหลดใบสมัคร หลักเกณฑ์ การแข่งขันและการประกวด ได้ที่ : https://shorturl.asia/TrC2o ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เว็บไซต์ : http://culture.bsru.ac.th/ เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/culture.bsru โทรศัพท์ ๐๒-๔๖๖-๖๖๖๔