📢 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

——

✅ ด้วยวิธีการเสนอชื่อ หรือ สมัครด้วยตนเอง

📅 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม ถึง วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566

🔖โดยขอรับแบบเสนอชื่อหรือใบสมัคร และแบบประวัติข้อมูล

📌 ได้ที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 14

🕘 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

📥 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ https://link.bsru.ac.th/s10

——

👉🏻 รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศฯ และสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

☎️ 02-473-7000 ต่อ 1018