Chat GPT เป็นโมเดลภาษาธรรมชาติ มีความสามารถในการเรียนรู้ และเข้าใจภาษาธรรมชาติเหมือนมนุษย์ นอกจากนี้ยังสามารถตอบคำถามและสื่อสารกับมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ชื่อว่า Transformer ซึ่งเป็นโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ที่เน้นการเรียนรู้จากข้อความที่มีความยาว และมีความซับซ้อน เป็นโมเดลการเรียนรู้ของเครือข่ายประสาทเทียม (neural network) ที่ได้รับความนิยมมากในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ เช่น การแปลภาษา หรือการสร้างข้อความด้วยภาษาธรรมชาติอัตโนมัติ

แล้วใครล่ะ ? ที่พัฒนา Chat GPT นี้ขึ้นมา

พัฒนาขึ้นโดยบริษัท OpenAI ซึ่งเป็นบริษัทที่สร้างและพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่เชี่ยวชาญทางด้านปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้เชิงลึก (deep learning) บริษัท OpenAI ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 2015 โดย Elon Musk, Sam Altman, Greg Brockman, Ilya Sutskever, John Schulman, และ Wojciech Zaremba เป้าหมายหลักของ OpenAI คือการสร้าง และพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อย่าง Chat GPT ที่มีความปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อสังคม

Chat GPT download  ทำอะไรได้บ้าง

Chat GPT ทำอะไรได้มากมาย เช่น การตอบคำถามทั่วไป, การสื่อสารเพื่อการเรียนรู้, การทำนายผลลัพธ์ และอื่น ๆ โดยการสื่อสารกับ chat gpt ภาษาไทย จะเป็นการสื่อสารเชิงภาษาธรรมชาติ ทำให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารได้อย่างเข้าใจง่าย และไม่ยุ่งยาก นอกจากนี้ยังสามารถเรียนรู้ และปรับปรุงตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง โดยการเรียนรู้จากข้อมูลที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ต การเรียนรู้ของ ChatGPT จะเกิดขึ้นผ่านการปรับค่าพารามิเตอร์ของโมเดลตามข้อมูลที่ได้รับเข้ามา ซึ่งเมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามาโมเดลจะใช้ข้อมูลเหล่านั้น ในการปรับแต่งตัวเองให้เข้ากับภาษาธรรมชาติได้ นอกจากนี้ ยังมีการเฉลี่ยค่าความคิดเห็น (ensembling) ของโมเดล ChatGPT จำนวนหลายร้อยตัว ในการตอบคำถาม หรือทำนายผลลัพธ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความแม่นยำในการทำงานของโมเดล ดังนั้น chat gpt login สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย และได้รับความนิยมในการใช้งานในหลายสถานการณ์และการประยุกต์ใช้ต่าง ๆ ทั้งในวงการธุรกิจและวงการวิทยาศาสตร์ข้อมูล  

ตัวอย่างความสามารถของ ChatGPT ที่คุณรู้แล้วต้องร้องว้าว

  1. ช่วยตอบคำถาม : สามารถช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ได้ เช่น ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยี เพื่อช่วยในการเรียนรู้และการวิจัย
  2. ช่วยในการสนทนา : สามารถใช้เป็นผู้เล่นร่วมสนทนา โดยมีความสามารถในการตอบคำถาม เล่นเกม หรือคุยเล่นได้อย่างมีเสน่ห์ และสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ใช้งาน แต่ก่อนจะใช้งานต้องเริ่มลงทะเบียนเข้าใชก่อน และเข้า chat gpt login ก่อนถึงเริ่มบทสนทนาได้
  3. ช่วยในการสร้างเนื้อเรื่อง : สามารถช่วยสร้างเนื้อเรื่อง เพลง หรือเรื่องราวต่างๆ ด้วยการสร้างข้อความด้วยภาษาธรรมชาติ โดยสามารถตั้งคำถามเริ่มต้นและตัว ChatGPT จะสร้างข้อความตอบกลับที่มีความสมจริงและสอดคล้องกับเนื้อหาของคำถามดังกล่าว
  4. ช่วยในการแก้ปัญหา : สามารถช่วยแก้ปัญหาและคำถามเกี่ยวกับการใช้งานทั่วไป เช่น การแก้ไขปัญหาเทคนิคที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรม การแก้ไขข้อผิดพลาด หรือแนะนำโปรแกรมที่เหมาะสมให้กับงานในแต่ละงาน

ข้อจำกัดของ chat gpt วิธีใช้ ที่คุณต้องเรียนรู้ก่อน

  1. ความถูกต้องของคำตอบ : แม้ว่า ChatGPT จะถูกสร้างขึ้นด้วยการเรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้จากข้อมูลจำนวนมาก แต่ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่ ChatGPT อาจจะให้คำตอบที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งาน
  2. การเข้าใจภาษาธรรมชาติ: ChatGPT มีความสามารถในการเข้าใจภาษาธรรมชาติที่มีความซับซ้อนไม่เท่ากับมนุษย์ แต่ก็ยังไม่สามารถเข้าใจความหมายที่ซับซ้อนหรือมีความเป็นสเลตเช่นเดียวกับมนุษย์ได้เท่านั้น
  3. การจำกัดทางวิทยาศาสตร์: ChatGPT มีความสามารถในการเรียนรู้ และสร้างคำตอบจากข้อมูลที่มีอยู่ แต่มีข้อจำกัดในการเข้าใจเนื้อหาที่มีการใช้คำศัพท์หรือภาษาที่ซับซ้อน ซึ่งอาจจะทำให้ ChatGPT ไม่สามารถให้คำตอบที่ถูกต้องหรือครอบคลุมข้อมูลที่ควรมีได้
  4. การนำไปใช้ในการตัดสินใจ: ChatGPT จะให้คำตอบหรือข้อมูลตามข้อมูลที่ป้อนเข้ามา โดยไม่มีการตัดสินว่าคำตอบที่ได้เป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่ ดังนั้น การใช้ chat gpt login ในการตัดสินใด ๆ ต้องพิจารณาคำตอบที่ได้รับจากโมเดลอย่างรอบคอบ และไม่นำไปใช้ในการตัดสินใด ๆ โดยเด็ดขาด เนื่องจากอาจจะไม่ได้ให้คำตอบที่ถูกต้องหรือครอบคลุมข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในปัญหานั้น ๆ ในการตัดสิน อาจจะต้องพิจารณาข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์เช่น ประสบการณ์การทำงาน ข้อมูลประจำตัว หรือข้อมูลทางวิชาการอื่น ๆ อีกด้วย

ขอสรุปสั้นๆ ของ ChatGPT

ChatGPT ก็คือแชตบอทที่สามารถสร้างข้อความสื่อสารตอบโต้กับคนได้ โดยมีการเทรนด์ชุดเซตข้อมูลขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Big Data, มีการเพิ่มการเรียนรู้แบบ Deep Learning, มีการประมวลผลด้านภาษาที่สละสลวย รวดเร็ว ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และพูดคุยตอบโต้ได้อย่างเป็นธรรมชาติ ให้เสมือนมนุษย์มากที่สุด หากอยากรู้ว่าจริงไหม ? สามารถเข้าไปลองกันได้เลยตั้งแต่วันนี้


บทความโดย : สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย : เชี่ยวชาญในศาสตร์ ภาษา ศิลปวัฒนธรรมและการนำองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นเข้มแข็งและยั่งยืน