บุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • Login SuriyaNet

  เข้าระบบ Authenticate

 • ระบบ MIS

  ตารางสอน | บันทึกเกรด

 • ERP WEB

  ข้อมูลบุคลากรผ่านเว็บไซต์

 • VNCaller (ERP|MIS)

  ระบบ Back Office

 • e-Document

  สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

 • Welfare

  เบิกจ่ายสวัสดิการพนักงาน

ปฏิทินโครงการ/กิจกรรม