📢 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
——
รายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ และผู้สนใจ เรียงตามลำดับอักษร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช
2. อาจารย์มนัสวี พัวตระกูล
——
✅ ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อดังกล่าว แสดงวิสัยทัศน์และเตรียมการตอบข้อคำถามต่อคณะกรรมการสรรหาฯ และผู้สนใจ
ในวันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
——
👉🏻 รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศฯ และสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
🌐 https://uc.bsru.ac.th☎️ 02-473-7000 ต่อ 1018