📢 ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี

——

✅ ด้วยวิธีการเสนอชื่อ หรือ สมัครด้วยตนเอง

📅 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

🔖 โดยขอรับแบบเสนอชื่อหรือใบสมัคร และแบบประวัติข้อมูล

📌 ได้ที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 14

🕘 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)

📥 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://link.bsru.ac.th/s6v

——

👉🏻 รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศฯ และสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

☎️ 02-473-7000 ต่อ 1018