สงกรานต์บ้านสมเด็จฯ ประจำปี ๒๕๖๖
“รื่นเริงเถลิงศกใหม่ สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจสู่สากล”
เกียรติบัตรกิจกรรมการประกวดหนูน้อยสงกรานต์ บ้านสมเด็จฯ
สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่… คลิก
ติดต่อสอบถามได้ที่
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เว็บไซต์ : http://culture.bsru.ac.th/
เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/culture.bsru
โทรศัพท์ ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐