118198970_3993708370656362_5118176462245382325_o
#ข่าวสำหรับนักศึกษา

สำนักกิจการนักศึกษาเปิดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ยังไม่ได้รับเสื้อม่วงมหาวิทยาลัย

สำนักกิจการนักศึกษาเปิดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ยังไม่ได้รับเสื้อม่วงมหาวิทยาลัย
—-
สามารถติดต่อขอรับได้ที่ ศูนย์สนับสนุนนักศึกษา อาคาร 3 ชั้น 1
.
*เฉพาะ Size M และ L เท่านั้น
.
วันที่ 31 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน 2563
เวลา 10.00 – 15.00 น.
—-
ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการนักศึกษา

Screen Shot 2563-08-25 at 20.09.04
#ข่าวสำหรับนักศึกษา

ตารางสอนวิชา 2100202 ออกแบบสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ

 

safe_image
#ข่าวสำหรับนักศึกษา

เตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในภาคเรียนที่ 1/2563

เตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในภาคเรียนที่ 1/2563

การเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่นักศึกษาปี 1 ทุกคนต้องเรียนนั้น จะมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน ระหว่างการจัดการเรียแบบปกติ กับ การเรียนแบบออนไลน์
.
การเรียนแบบออนไลน์ เป็นการเรียนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ซึ่งทีมคณาจารย์จะมีการสอนสดแบบ Live
.
อย่าลืมติดตั้งโปรแกรม Microsoft Teams ด้วยนะคะ
– เข้า App Store หรือ Play Store ค้นหา “Teams”
– แล้วใช้ Account Office 365 ของมหาวิทยาลัย Login เข้าใช้งาน
-หากยังไม่มีสามารถติดต่อสำนักคอมพิเตอร์ได้ที่ : Line Id @ccbsru
—-
#วิธีการรับแอคเคานต์ Office365 ของนักศึกษาใหม่
– เข้าใช้ BSRU Mail ตามโพสต์นี้เลย https://www.facebook.com/1520884381536376/posts/2455681828056622/

– ดูวิธีการติดตั้ง Microsoft Teams ที่ลิงค์นี้น้า https://youtu.be/rhM1KSOpgh0
—–
ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักคอมพิวเตอร์

117410458_3266913483388918_640748511625278608_o
#ข่าวสำหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา “ยินดีต้อนรับ นักศึกษาใหม่” ประจำปีการศึกษา 2563

116597987_3924716230888910_6053174431174126996_o
#ข่าวสำหรับนักศึกษา

ประกาศ สำนักกิจการนักศึกษา เรื่อง การซื้อ “ชุดนักศึกษา” สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

ประกาศ สำนักกิจการนักศึกษา เรื่อง การซื้อ “ชุดนักศึกษา” สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

116765517_3921570141203519_4542354641111725131_n
#ข่าวสำหรับนักศึกษา

นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ผ่านรูปแบบ Online

นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ผ่านรูปแบบ Online
——
กรุณาตรวจสอบ ผลการเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ http://mis.bsru.ac.th
.
**กรณี ไม่พบการเข้าร่วม ขอให้ตรวจสอบเบื้องต้น ดังนี้
1. ทำแบบประเมินการเข้าร่วมโครงการช่วงท้าย และ กด Link ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม ท้ายแบบประเมิน
2. กรอกข้อมูลรหัสนักศึกษา ถูกต้อง (มี 10 หลัก ขึ้นต้น ด้วย 63,ห้ามมีตัวอักษร และ ช่องว่าง)
.
***กรณี ไม่ผ่าน ให้เข้าร่วมการปฐมนิเทศอีกครั้ง พร้อมนักศึกษาภาคพิเศษ ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
——
ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักิจการนักศึกษา

116560752_1416956415161203_1202843740163251907_o
#ข่าวสำหรับนักศึกษา

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จัดกิจกรรรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ กิจกรรมบังคับให้นักศึกษา ปี1

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จัดกิจกรรรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ กิจกรรมบังคับให้นักศึกษา ปี1
—-
เริ่มโครงการ 15 สิงหาคม 2563 – 3 กันยายน 2563
นักศึกษาทุกคนจะต้องทำ
1) Pre-test
2) อบรม (เรียนรู้ด้วยตนเอง) ไม่ต่ำกว่า 30 ชั่วโมง
3) ทำ Post – test ผ่านระบบ speexx ถึงจะมีสิทธิ์สอบ BSRU-TEP
ในวันที่ 5 – 6 กันยายน 2563
(ติดตามรายชื่อสอบได้ที่เว็บไซต์สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ในวันที่ 4 กันยายน 2563
.
อย่างไรก็ตามหลังจากการสอบแล้ว นักศึกษายังสามารถใช้ระบบ speexx ได้จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
หากนักศึกษาคนใดมีผลการเรียนรู้ในระบบมากกว่า 90 ชั่วโมง จะได้รับวุฒิบัตรการอบรมจากสำนักวิเทศสัมพันธ์แล้ครือข่ายอาเซียน
—-
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
-ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนเข้าเรียน
-ขั้นตอนการเรียนรู้
– ติดปัญหาการเข้าใช้งาน

แจ้งได้ที่
Cell 02-5811-222-5 / 081-350-8044
Line ID :@speexxsupport
E-mail : support@speexx.co.th
เว็บไซต์สำนักวิเทศ: iaan.bsru.ac.th
—-
ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

 

110153321_3208895965857337_7056659413503264854_n
#ข่าวสำหรับนักศึกษา

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

ช่วงกำหนดชำระเงิน : วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 – วันพุธที่ 9 กันยายน 2563
.
ชำระได้ที่ :
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ฯ
ธนาคาร กรุงเทพฯ
บ.เคาน์เตอร์เซอร์วิสฯ
ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (รวมถึงบิ๊กซี มินิ) ทุกสาขาทั่วประเทศ
.
ช่วงวันที่ชำระค่าลงทะเบียนพร้อมค่าปรับที่กองคลัง 10 กันยายน 2563 – 9 ตุลาคม 2563
.
อัตราการคำนวณค่าปรับ เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้
– ผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ลงมา : วันละ 20 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท
– ผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ขึ้นไป : วันละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท

****วันที่ 10 ตุลาคม 2563 หากมิได้ชำระการตามกำหนด นักศึกษาจะต้องดำเนินเรื่องรักษาสภาพ(พักการเรียน)ในภาคเรียนนี้ และไม่สามารถลงทะเบียนในภาคเรียนถัดไปได้****

**ผู้ที่มีสิทธิ์ในการเบิกค่าเล่าเรียนของหน่วยงานให้ชำระผ่านเคาน์เตอร์ทางธนาคารเท่านั้น**

วันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระผ่านเว็บไซต์ : 10 สิงหาคม 2563 – 9 ตุลาคม 2563
(หากครบกำหนดแล้วสามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
—-
ดาวน์โหลดเอกสารประกาศได้ที่เว็บไซต์
http://financebsru.bsru.ac.th/dow…/ประกาศมหาวิทยาลัย-การช-2…
.
หลักฐานในการชำระเงิน : ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนเรียน
.
สามารถพิมพ์ได้จาก http://mis.bsru.ac.th โดยเข้าที่เมนู “รายการลงทะเบียน”
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ กองคลัง

110315399_3207848255962108_6725453265579786296_o
#ข่าวสำหรับนักศึกษา

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและกิจกรรมอื่นๆ แบบออนไลน์ รวมถึงการเข้าชั้นเรียนแบบออนไลน์

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและกิจกรรมอื่นๆ แบบออนไลน์ รวมถึงการเข้าชั้นเรียนแบบออนไลน์
—-
ขอให้เตรียมความพร้อมโดยการโหลดและติดตั้งโปรแกรม Microsoft Team

*** บนเครื่องคอมพิวเตอร์
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.microsoft.com/…/mi…/microsoft-teams/download-app

*** บนโทรศัพท์มือถือ Smart Phone สามารถเข้า App Store หรือ Play Store ค้นหา Microsoft Team ดาวน์โหลดรอไว้เลยครับ

*** สำหรับ Username และ Password ในการเข้าใช้ระบบกรุณารออีเมล์จากทางมหาวิทยาลัย จะส่งให้ที่อีเมลล์มหาวิทยาลัยครับ

#ActivitiesOnlineBSRU
#นักศึกษาชั้นปีที่1

ประกาศชำระค่าเทอม1-63
#ข่าวสำหรับนักศึกษา

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2563

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2563

ช่วงกำหนดชำระเงิน : วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 – วันพุธที่ 9 กันยายน 2563

ชำระได้ที่ :
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ฯ
ธนาคาร กรุงเทพฯ
บ.เคาน์เตอร์เซอร์วิสฯ
ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (รวมถึงบิ๊กซี มินิ)
ทุกสาขาทั่วประเทศ

ช่วงวันที่ชำระค่าลงทะเบียนพร้อมค่าปรับที่กองคลัง  10 กันยายน 2563 – 9 ตุลาคม 2563   

อัตราการคำนวณค่าปรับ เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้

–  ผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ลงมา : วันละ 20 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท
–  ผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ขึ้นไป : วันละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท

****วันที่ 10 ตุลาคม 2563 หากมิได้ชำระการตามกำหนด  นักศึกษาจะต้องดำเนินเรื่องรักษาสภาพ(พักการเรียน)ในภาคเรียนนี้ และไม่สามารถลงทะเบียนในภาคเรียนถัดไปได้****

**ผู้ที่มีสิทธิ์ในการเบิกค่าเล่าเรียนของหน่วยงานให้ชำระผ่านเคาน์เตอร์ทางธนาคารเท่านั้น**

วันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระผ่านเว็บไซต์ : 10 สิงหาคม 2563 – 9 ตุลาคม 2563 (หากครบกำหนดแล้วสามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

หลักฐานในการชำระเงิน : ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนเรียน
สามารถพิมพ์ได้จาก http://mis.bsru.ac.th  โดยเข้าที่เมนู “รายการลงทะเบียน”

หากไม่ทราบขั้นตอนการพิมพ์ ให้ คลิกที่นี่

เอกสารในการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร (สำหรับข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ) สามารถดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –