ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการมารยาทงาม ตามแบบวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๑๒

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้า […]

กำหนดการพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา ครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุม ๑๔๑ อาคาร ๑ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสม […]

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแข่งขันแต่งคำประพันธ์ วันแม่แห่งชาติ

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแข่งขันแต่งคำประพันธ์ วั […]

โครงการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ (ระดับอุดมศึกษา) ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๔

โครงการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ (ระดับอุดมศึกษา) ชิงถ้ว […]

กำหนดการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ประจำปี ๒๕๖๗ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ (ศาสนาพุทธ)

กำหนดการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ประจำปี ๒๕ […]

ประกาศ สำนักศิลปะฯ : ขอแจ้งการเปลียนแปลง ห้องประชุมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ประจำปี ๒๕๖๗

กำหนดการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ประจำปี ๒๕๖๗ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ ของทุกคณะ ที่นับถือศาสนาอิสลาม คริสต์ และศาสนา อื่น ๆ และนักศึกษา ชั้นปีสุดท้าย หรือกำลังจบการศึกษาที่ยังไม่ผ่านกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย

กำหนดการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ประจำปี ๒๕ […]

ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ณ ห้องประชุม ๑๔๑ อาคาร ๑ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาวันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยร […]

📌เปิดรับ บทความวิจัยและบทความวิชาการ วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 {กรกฎาคม – ธันวาคม 2567} ISSN 2773 – 9546 (Online) TCI 2

วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 {กรกฎาคม &#821 […]

ร่วมพิธีเปิดงานสงกรานต์ชาวมอญ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ วัดประดิษฐาราม

รายงานผลการเข้าร่วมพิธีเปิดงานสงกรานต์ชาวมอญ ประจำปี ๒๕ […]