#ข่าว มบส.

ขอเชิญชวนบุคลากร มบส. ทุกท่าน พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อโทนสีเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม

ขอเชิญชวนบุคลากร มบส. ทุกท่าน พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อโทนสีเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –