เกียรติบัตรกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ ประจำปี ๒๕๖๖ “วันเพ็ญเดือนสิบสอง ลอยกระทงรักษ์โลก” การแข่งขันประดิษฐ์กระทง และการประกวดนางนพมาศ บ้านสมเด็จฯ สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ ที่นี่… – ผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันประดิษฐ์กระทง : https://link.bsru.ac.th/t6h – ผู้ควบคุมทีมและผู้เข้าร่วมการแข่งขันประดิษฐ์กระทง : https://link.bsru.ac.th/t6j – ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดนางนพมาศ : https://link.bsru.ac.th/t6k – ผู้เข้าร่วมการประกวดนางนพมาศ : https://link.bsru.ac.th/t6l สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เว็บไซต์ : http://culture.bsru.ac.th เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/culture.bsru โทรศัพท์ ๐๒-๔๖๖-๖๖๖๔