📢ขอเรียนเชิญผู้ที่มีความสนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
🤖หัวข้อ AI TAKEOVER “AI กับอนาคตการทำงาน”
วิทยากรโดย คุณพยุงศักดิ์ เสริมสันติวาณิช (Producer ยุง) ทีวีโปรดิวเซอร์ GMM Grammy

📌ในวันพุธ ที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 12.00-16.00 น.
ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร 150 ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

🛎หมายเหตุ

  1. นักศึกษาที่เข้าสามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างาน
  2. ผู้ที่เข้าร่วมจะได้รับซีเรียลคีย์กิจกรรมเลือกคณะ