เกียรติบัตรสำหรับกิจกรรม การประกวดแข่งขันแต่งคำประพันธ์ วันแม่แห่งชาติ {ประเภททีม} – ระดับประถมศึกษา – ระดับมัธยมศึกษา – ระดับอุดมศึกษา …ระดับภาคกลาง… ผู้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันแต่งคำประพันธ์วันแม่แห่งชาติ : https://citly.me/werTL ผู้ควบคุมและฝึกซ้อมการประกวดแข่งขันแต่งคำประพันธ์วันแม่แห่งชาติ : https://citly.me/uGhbL ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดแข่งขันแต่งคำประพันธ์วันแม่แห่งชาติ : https://citly.me/59k46 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เว็บไซต์ : http://culture.bsru.ac.th/ เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/culture.bsru โทรศัพท์ ๐๒-๔๖๖-๖๖๖๔