ประกาศ

ขั้นตอนการรับทุนการศึกษา

  • ทุนสนับสนุนสาขาวิชา รหัส 64
  • ทุนศรีสมเด็จฯ รหัส 64
  • ทุนความสามารถพิเศษ รหัส 64 และ 65

สิ่งที่นักศึกษาทุนจะต้องมีก่อนดำเนินการยืนยันข้อมูล

1. E-mail ของนักศึกษาที่เป็น  รหัสนักศึกษา@O365.bsru.ac.th 2. สำเนาบัตรประชาชนโดยการเซฟไฟล์เป็นรูปภาพ เพื่ออัพโหลดในการยืนยันข้อมูล 3. บัญชีธนาคารโดยผูกกับพร้อมเพย์บัตรประชาชนเท่านั้น

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ดังนี้ (หากนักศึกษาได้มากกว่า 1 ทุนโปรดตรวจรายชื่อทุกหัวข้อ)

โปรดลงชื่อภายในวันที่  31 พฤษภาคม 2566 นี้ หากไม่ดำเนินการจะถือว่าขอสละสิทธิ์ไม่ประสงค์ขอรับทุน

      1. รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาประเภททุนสนับสนุนสาขาวิชา สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564

คลิกที่นี่   รายชื่อทุนสนับสนุนสาขาวิชา2564 หากตรวจสอบแล้วพบรายชื่อ ให้เข้าสู่ Link ด้านล่าง Login โดยใช้อีเมล รหัสนักศึกษา@o365.bsru.ac.th เพื่อดำเนินการยืนยันข้อมูล https://link.bsru.ac.th/n31  หรือ QR Code  

——————————————————————————————————–

      2. รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา  ประเภททุนศรีสมเด็จ และ ทุนความสามารถพิเศษ สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564

คลิกที่นี่   รายชื่อทุนศรีสมเด็จและทุนความสามารถพิเศษ2564 หากตรวจสอบแล้วพบรายชื่อ ให้เข้าสู่ Link ด้านล่าง Login โดยใช้อีเมล รหัสนักศึกษา@o365.bsru.ac.th เพื่อดำเนินการยืนยันข้อมูล https://link.bsru.ac.th/n32  หรือ QR Code  

—————————————————————————————————–

     3. รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทความสามารถพิเศษ สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565

คลิกที่นี่  รายชื่อทุนความสามารถพิเศษ 2565 หากตรวจสอบแล้วพบรายชื่อ ให้เข้าสู่ Link ด้านล่าง Login โดยใช้อีเมล รหัสนักศึกษา@o365.bsru.ac.th เพื่อดำเนินการยืนยันข้อมูล https://link.bsru.ac.th/n34  หรือ QR Code 

—————————————————————————————————–