มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS66) รอบที่ 1 PORTFOLIO ครั้งที่ 2
—-
เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 20 มกราคม 2566
วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 28 มกราคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2566
—-
CONTACT US
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : WWW.BSRU.AC.TH
สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th/