สศ.
MOU สำนักคอมพิวเตอร์

โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

ระยะเวลาเริ่ม : 17/09/2560

สิ้นสุด : ไม่มีระยะเวลาสิ้นสุด

นค.
MOU สำนักคอมพิวเตอร์

โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

ระยะเวลาเริ่ม : 17/09/2560

สิ้นสุด : ไม่มีระยะเวลาสิ้นสุด

-_-
MOU สำนักคอมพิวเตอร์

โรงเรียนบ้านสระขุด อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

17/09/2560

ไม่มีระยะเวลาสิ้นสุด

บน.
MOU สำนักคอมพิวเตอร์

โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา

ระยะเวลาเริ่ม : 17/09/2560

สิ้นสุด : ไม่มีระยะเวลาสิ้นสุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –