88158462_3627601657311809_7940378130588368896_o
MOU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัท สฤษดิ์ พัฒนาพล ธนรัฐ จำกัด ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาและประสานงานด้านการวิจัยกัญชาและกัญชงเพื่อการแพทย์

วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเต็จเจ้าพระยา ร่วมกับ บริษัท สฤษดิ์ พัฒนาพล ธนรัฐ จำกัด ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาและประสานงานด้านการวิจัยกัญชาและกัญชงเพื่อการแพทย์ นำโดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ นายสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ประกรรมการบริษัท สฤษดิ์ พัฒนาพล ธนรัฐ จำกัด พร้อมทั้ง รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ศ.ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ ราชบัณฑิตยสภา ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
—-
#BSRURecentnews ผู้จัดการทีม นำนักกีฬาฟุตบอลหญิง ลูกสุริยะบ้านสมเด็จ ร่วมงานแถลงข่าวและเปิดตัวผู้สนับสนุน ฟุตบอลลีกอุดมศึกษาหญิงแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563 #BSRUNews

 

14
MOU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

University of Science,VNUHCM, Hochi minh City, Vietnam

ระยะเวลา เริ่ม : 22/08/2014 (สัญญาสี่ปี)

สิ้นสุด : ค.ศ.  2018

งานนำเสนอ1
MOU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลา เริ่ม : 21/07/2560 (สัญญาห้าปี)

สิ้นสุด : พ.ศ. 2565

47
MOU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ระยะเวาลา เริ่ม : 1/07/2559 (สัญญาห้าปี)

สิ้นสุด : พ.ศ. 2564

48
MOU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานสาธารณสุขอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ระยะเวลา เริ่ม : ปีการศึกษา 2560 (สัญญาห้าปี)

สิ้นสุด : พ.ศ. 2565

50
MOU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับห้างหุ้นส่วนจำกัด จรูญโมลต์

ระยะเวลา เริ่ม : Date: N/A

สิ้นสุด : Date: N/A

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –