ชล
MOU คณะครุศาสตร์

โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี

ระยะเวลาเริ่ม : 19/03/2561 (สัญญาหกเดือน)

สิ้นสุด : 30/09/2561

บข.
MOU คณะครุศาสตร์

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

ระยะเวลเริ่ม : 19/03/2561 (สัญญาหกเดือน)

สิ้นสุด : 30/09/2561

มว.
MOU คณะครุศาสตร์

โรงเรียนมหาวีรานุวัตร

ระยะเวลาเริ่ม : 19/03/2561 (สัญญาหกเดือน)

สิ้นสุด : 30/09/2561

กจ.
MOU คณะครุศาสตร์

โรงเรียนวัดกระจับพินิจ

ระยะเวลาเริ่ม : 19/03/2561 (สัญญาหกเดือน)

สิ้นสุด : 30/09/2561

จร.
MOU คณะครุศาสตร์

โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม

ระยะเวลาเริ่ม : 19/03/2561 (สัญญาหกเดือน)

สิ้นสุด : 30/09/2561

ปว.
MOU คณะครุศาสตร์

โรงเรียนวัดดุสิตาราม

ระยะเวลาเริ่มต้น : 19/03/2561 (สัญญาหกเดือน)

สิ้นสุด : 30/09/2561

ทพ
MOU คณะครุศาสตร์

โรงเรียนวัดทองเพลง

ระยะเวลา : 19/03/2561 (สัญญาหกเดือน)

สิ้นสุด : 30/09/2561

นด.
MOU คณะครุศาสตร์

โรงเรียนวัดนิมมานรดี

ระยะเวลาเริ่ม : 19/03/2561 (สัญญาหกเดือน)

สิ้นสุด : 30/09/2561

ปา.
MOU คณะครุศาสตร์

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส

ระยะเวลาเริ่ม : 19/03/2561 (สัญญาหกเดือน)

สิ้นสุด : 30/09/2561

ปว.
MOU คณะครุศาสตร์

โรงเรียนวัดปุรณาวาส

ระยะเวลาเริ่ม : 19/03/2561 (สัญญาหกเดือน)

สิ้นสุด : 30/09/2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –