เมื่อวันที่ 7-8 ตุลาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วม ออกบูธกิจกรรมงาน Dek-D’s TCAS Fair งานแฟร์เปิดเทศกาล TCAS67 เตรียมพร้อมสู่มหาวิทยาลัย ณ ไบเทคบางนา โดยได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก มีน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรม เล่นเกมส์ และรับของที่ระลึกจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ติดไม้ติดมือกลับไปกันถ้วนหน้าจ้าา 🙂

และทางบูธได้แนะนำ หลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเปิดสอน ประกอบไปด้วย

#เทคนิคการแพทย์

#เทคโนโลยีสุขภาพ

#การแพทย์แผนไทย

#สาธารณสุขศาสตร์

#ชีววิทยาการแพทย์

#วิทยาศาสตร์การแพทย์

#สมุนไพรและกัญชาศาสตร์

#อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

#วิทยาการธุรกิจสุขภาพและความงาม

#เทคโนโลยีการอาหาร

#เทคโนโลยีการเกษตร

#การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

#วิทยาการคอมพิวเตอร์

#คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

#แอนิเมชันเกมและดิจิทัลมีเดีย

#เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล

#ชีววิทยา(ค.บ.)

#คณิตศาสตร์(ค.บ.)

#คอมพิวเตอร์ศึกษา(ค.บ.)


รายละเอียดเพิ่มเติม :

https://link.bsru.ac.th/r7e