คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แสดงความยินดีกับนักศึกษา

ทีม “TeaVolution”

จากสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

ที่ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1” จากการผลการประกวดโครงการย่อยออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท

—-

รายละเอียดเพิ่มเติม :

https://link.bsru.ac.th/qer