#ข่าว มบส.

The Office of International Affairs and ASEAN Network Organises a Teacher Training Project on Developing Chinese Language Skills and Culture for Communication

The Office of International Affairs and ASEAN Network Organises a Teacher Training Project on Developing Chinese Language Skills and Culture for Communication
—-
The training is being held from the 5th to the 7th of August 2020 at Mini Theatre, 3rd floor, Building no.11. The opening ceremony was performed by Dr Suthipporn Chotrattanasak, Vice President of Bansomdejchaopraya Rajabhat University, and the project report was given by Assistant Professor Dr Kulsirin Aphiratvoradej, the IAAN Director, together with the administrative and supporting teams. The speakers were invited from the BSRU Confucius Institute and the Chinese Programme of Faculty of Humanities and Social Sciences at Mini Theatre, 3rd floor, Building no.11
—-
Photos/News Story: PR Network of Office of International Affairs and ASEAN Network

{Recent News}
สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากรด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อการสื่อสาร
——
ระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2563 สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากรด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อการสื่อสาร โดยมี อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ กล่าวรายงานโครงการโดย ผศ.ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน วิทยากรจากสถาบันขงจื๊อ และสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมการอบรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม Mini Theatre ชั้น 3 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
——
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

อ่านข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : BSRUNews

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –