#ข่าว มบส.

The Office of International Affairs and ASEAN Network (IAAN) held a meeting about the strategic retreat and work guidelines on the situation of COVID-19 outbreak. | สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จัดประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์และแนวปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดโคโรน่าไวรัส 2019

On the 20th of March, 2020, the Office of International Affairs and ASEAN Network led by Assistant Professor Dr Kulsirin Apiratvoradej, IAAN Director, together with the IAAN administrative team and supporting staff held a meeting about the strategic retreat and work guidelines on the situation of COVID-19 outbreak. Regarding the meeting, there are some adjustments to learning and working, such as learning from the English Mate program to the free online learning platform, working from home, and other projects at Mini Theatre, 3rd floor, Building No.11 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน นำโดย ผศ.ดร. กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและบุคลากร จัดประชุมปรับแผนกลยุทธ์และแนวปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยมีการปรับรูปแบบการเรียนรู้และการทำงาน เช่น การเรียนจากโปรแกรม English Mate เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ฟรี การทำงานจากบ้าน และโครงการอื่น ๆ ณ ห้องประชุม Mini Theatre ชั้น 3 อาคาร 11
—-
Photos/News story: PR Network, Office of International Affairs and ASEAN Network
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
——
#BSRURecentNews The Office of International Affairs and ASEAN Network (IAAN) held a meeting about the strategic retreat and work guidelines on the situation of COVID-19 outbreak. | สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จัดประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์และแนวปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดโคโรน่าไวรัส 2019 #BSRUNews

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –