#ข่าวรับสมัครนักศึกษา

The English Programme (B.Ed.) is accepting applications for Admission 2 (Round 4) in Academic Year 2021 (TCAS 63).

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 (TCAS 63) รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)
——
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 – 20 พฤษภาคม 2563
ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนรับ คุณสมบัติของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก และสมัครผ่านเว็บไซต์ https://www.mytcas.com
——
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-473-7000 ต่อ 1998

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –