#ข่าวรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2564

—-
ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มกราคม 2564
วันสอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
วันรายงานตัว : วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 15.00 น.
—-
CONTACT US
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998
งานรับสมัครนิสิต นักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
WWW.BSRU.AC.TH
สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th/

0Shares
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –